YERÜSTÜ SƏRNİŞİN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ ÜÇÜN PEYK HƏLLƏRİ 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

YERÜSTÜ SƏRNİŞİN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ ÜÇÜN PEYK HƏLLƏRİ

Şəhər yerüstü sərnişin nəqliyyat vasitələrinin avtomatlaşdırılmış yoxlanması və dirspetçerlərlə idarə edilməsi üçün Dispetçer İdarəsinin Avtomatlaşdırılmış Sistemi istifadə olunur (DİAS). DİAS şəhər nəqliyyat vasitələrinin olduğu yerləri haqqında məlumatları qəbul edir, həmin yerləri elektron xəritədə göstərir, alınmış və yanaşı məlumatları 2-pillədə işlədir: Avtonəqliyyat müəssisələri və Mərkəzi dispetçet stansiyası.

Əhaliyə xidmətlərin verilməsinin səviyyəsinin qaldırılması və nəqliyyat vasitələrinin effektiv istifadəsi məsələlərinin həll ediləməsi üçün DİAS aşağıdakıları təmin etməlidir:

  • Təşkilarlar, onların filialları, nəqliyyat vasitələrinin tipləri, istiqamətləri, yük daşımıları növləri, marşrutları və s. üçün nəqliyyat işləri ilə bağlı plan məsələlərinin vaxtındı işlənməsini;
  • Həmin planların hərəkətlərin operativ idarə edilməsi sistemlərinin təyin ediməsi və xəttdə hərəkət edən obyektlər ilə nəqliyyat işlərinin nəzarəti vasitəsilə effektiv yerinə yetirilməsini təmin etmək;
  • Təşkilarlar, onların filialları, nəqliyyat vasitələrinin tipləri, marşrutları və s. işinin effektivliyi və keyfiyyətininin qiymətləndirilməsi üçün həyata keçirilmiş nəqliyyat işlər haqqında toplanmış məlumatların hesabat sisteminin və analitik təhlilinin keçirilməsini təmin etmək, plan məsələlərinin operativ düzəldilməsi, təşilatın effektiv idarəetmə modelinin qurulması üşün sistemin təşkilatın başqa məlumat sistemləri ilə məlumat mübadiləsini fomalaşdırmaq.

 

Həmin həllərin tərkibində aşağıdakı məhsullar istifadə olunur:

Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi

(7 votes, average: 2 out of 5)