TİBB ÜÇÜN PEYK HƏLLƏRİ 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

TİBB ÜÇÜN PEYK HƏLLƏRİ

Təcili tibb xidmətlərinin jeyfiyyəti çoxluqda cavabın sürətindən, təcili tibbi yardın komandasının xəstənin yanın nə qədər tez gəldiyindən asılıdır. Təcili tibbi yardım komandasının xəstənin yanına gəlməsindər bir ləngimə , sürücünün marşrutu getdikdə  səhvləri xəstənin həyatına bərpa olunmaz ziyan vura bilər.

Peyk monitorinqi sisteminin tətbiq edilməsi aşağıdakıları təmin edir:

 • Tacili yardım briqadalarının olduğu yerlərindən asılı olmayaraq onların çağırış yerinə çatdırılması üçün marşrutların keyfiyyətli optimallaşdırılması;
 • Nəqliyyat vasitələrinin olduğu yerlərin daimi va etibarlı izlənməsi;
 • Təyin edilmiş normativlərin həddlərinə çıxma hallarının azaldılması;
 • Real zaman rejimində marşrutların yoxlanması, idarə edilməsi və yenidən hesablanması, məsələn, tıxaclar olduğu hallarda;
 • Sürücülərin və nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi;
 • Texnikanın məqsədə uyğun olmayan istifadəsinin istisna edilməsi;
 • Təcilli tibbi yardım xidmətlərinin verilməsinə sabitlik;
 • Nəqliyyat vasitələrinin istismarında effektivlik;
 • Yanacaq və onunla yanaşı xərclərin azaldılması;
 • Məbil rəbitəyə xərclərin azaldılması.

Benish GPS şirkətindən sistem təcili tibbi yardım xidmətinə daha tez və uzlaşdırılmış dispetçerizasiya vasitəsilə, təcili tibbi yardın briqadası və həkim müəyyən regiona bağlanmasından asılı olmayaraq çağırışlara daha tez cavab verməyə imkan verir.

Həmçinin, təklif edilən sistem lazımi məlumatları bütün təcili tibbi yardım briqadalarından mərkəzləşdirilmiş şəkildə toplayır, bu da statistikanın aparılmasını, inzibati və sanitar hərəkətlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə, məsələn, regionda, vilayətdə, şəhərdə eoidemioloji hədd pozulduqda karantinin elan ediməsi, onun analizinin aparılmasını mümkün edir.

Təcili tibbi yardım üçün sistemin iş prinsipləri aşağıdakı şəkildə göstərilib.

med benish gps

Hər təcili təbbi yardım avtomobili aşağıdakıları təmin edən xüsusi rabitə apparatı ilə təchiz edilir:

 1. Bir neçə peyklərdən GPS siqnalı vasitəsilə göndərilən avtomobillərin olduğu yer haqqında məlumatların alınması, onların GSM/GPRS kanalı vasitəsilə lokal dispetçer mərkəzlərinə əlavə işlənmə üçün göndərilməsi;
 2. Dispetçer mərkəzinin təcili tibbi yardım briqadası ilə GSM/GPRS kanalı vasitəsilə əlaqəsi. Həmin kanal  həm səsli müsajları almağa, həm də mətni (rəqəmli şəkildə) mesajları almağa imkan verir, bu da, öz növbəsində, avtomobildə quraşdırılmış xüsusi printer vasitəsilə briqadaya çağırış haqqında, xəstənin vəziyəti haqqında məlumatları opertiv olaraq göndərməyə imkan verir;
 3. Xəstəyə əavə nəzarət üçün əlavə avadanlıqların quraşdırılması imkanı.Məsələn, rəqəmi elektrokardioqraf və ya mobil US, xəstə haqqımda məlumatları bilavasitə tibbi yardım avtomobilindən (təcili tibbi yardım) xəstə yatdığı yerə göndənmək üçün, bu da, öz növbəsində, diaqnozun müəyyən edilməsi üçün vaxtı azaldır, təcili əməliyyat keçirilməsi lazım olduqda isə əməliyyatı keçirən həkimlərin hazırlığını daha tez həyata keçirməyə imkan verir.

Həkimlərin, həmçinin, növbətçi kənd feldşerlərinin xüsusi mobil terminalları var, həmin terminalları onların indiki zamanda olduqları yer haqqında məlumatları qeyd edir, həmçinin, lazımi abonentlərlə səs əlaqəsini yaratmaq üçün proqramlaşdırılıblar (əsas siapetçerlər mərkəzi, yaxında olan xəstəxananın qəbul şöbəsi, vilayət xəstəxanasında npvbətçi həkim). Həkim dispetçerlər mərkəzinə xəstənin xəstəxanaya qoyulmasına ehtiyacı olduğu haqqında məlumat verə bilər, xəstənin vəziyyəti haqqında məlumatları dəqiqləşdirə bilər, və s. Kənd feldşeri problemi təhlil edərək yaxın klinikaların növbətçi həkimləri ilə məsləhətləşə bilər, və yaxud dispetçerə xəstənin stasinar müalicəsi haqqında məlumatları verə bilər.

Bütün həkimlərin və təcülü tibbi yardım briqadalarının koordinatoru lokal tibbi yatdım dispetçerləri mərkəzidir. Belə mərkəzin hər bir dispetçeri monitorda müəyyən tayonun xəritəsini görür, həmçinin, rayona yanaşı əraziləri də. Xəritədə real zaman rejimində briqadanın statusu və onun indiki zamanda olduğu yer  göstərilir.

Həmin həllin tərkibində aşağıdakı məhsullar istifadə olunur:
Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi
BeniFone işçilərin peyk monitorinqi sistemi

(3 votes, average: 1 out of 5)