BEYNƏLXALQ YÜK DAŞIMALARI ÜÇÜN HƏLLƏR 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

BEYNƏLXALQ YÜK DAŞIMALARI ÜÇÜN HƏLLƏR

Beynəlxalq yük daşımaları sahəsinə xidmət göstərən şirkətlərin müştərilərinin bugün artıq daha yüksək keyfiyyətli, təhlükəsiz və tez yük daşımalarında ehtiyacı var. Xarici ticarət müqavilələrini bağlayan müştərilər, həmçinin, büynəlxalq yük daşımalarının sığortası ilə məşğul olan sığorta kompaniyaları üçün yüklərin başqa ölkələrdə hərəkəti haqqımda məlumatları almaq olduqca vacibdir. Beynəlxalq yük daşımaları zamanı avtomobillərin başqa ölkələrdə olması ilə əlaqədar nəzarətin həyata keçirilməsini, həmçinin, avtomobilin təhlükəsizliyini, sürücünün təhlükəsizlisiyi, yükün təhlükəsizliyini təmin etmək çöx çətindir. Buna görə büynəlxalq yük daşımaları bazarında daha keyfiyyətli xidmətlər göstərmək məqsədilə daha sərfəli şəraitlər yaratmaq lazımdır.

Benish GPS kompaniyasından peyk texnologiyalarının istifadəsi beynəlxalq yük daşımaları sahəsində işləyət təşkilatlar üçün ən effektiv və perspektiv bir yol ola bilər, bu da Sizin şirkətinizə rəqiblərinizlə müqayisətə üstünlüklər verir.

Təşkilatda sistemlərin quraşdırılması zamanı aşağıdakı məsələlə həll olunur:

 • Nəqliyyat vasitələri olduğu yerin, hərəkətin istiqamətinin, nəqliyyat vasitərlərinin surətinin yer kürəsinin istənilən yerində monitorinqi və nəzarəti, istər “on-line” rejimdə, istər də “on-line” rejimə yaxın rejimdə.
 • Sürücünün iş saatlarının və istirahət saatlarının nəzarəti, tapşırığın yerinə yetirilməsinə nəzarət.
 • Marşrutda dayanma vaxtını və təyin olumamış dayanacaqlarda dayanma faktlarını nəzarəti.
 • Iş və istirahət saatlarında nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi haqqında məlumatları qeydatını tıtbiq etmək.
 • Həm nəqliyyat vasitələrinin, həm də daşınan yükün hərəkət sürətinin nəzarəti vasitəsilə təhlükəsizliyini təmin etmək və yüksəltmək.
 • Kompaniya üçün alışqan və sürtkü materiallarının real limitlərini yanacaq doldurmalarının və tökülməsinin nəzarəti sisteminin dəxil oluması vasitəsilə təmin etmək.
 • nəqliyyat vasitələrinn məqsədə uyğun olmayan istifadəsi faktlarını qeyd etmək, sonradan isə həmin halları azaltmaq məqsədilə tədbirlər görmək.
 • Avtomobilin anbara və ya yükləmə, boşaltma məntəqələrinə çatmasının proqnozlaşdırılması və nəzarəti.
 • Marşrutlardan kənara getmə hallarının planlaşdırılması, nəzarəti və qeydiyyatı.
 • Nəqliyyat vasitələrinin məqsədə uyğun olmayan istifadəsi faktlarının müəyyən edilməsi və nəzarəti.
 • Nəqliyyat vasitəsinin bütün hərəkətləri haqqında məlumatların məlumatlar bazasında, kənar şəxslərin daxilindən qorunan serverdə saxlanması.
 • sonradan analizin keçirilməsi və başqa proqramlara yerləşdirilməsi şərti ilə hər nəqliyyat vasitəsinin işi haqqında avtomatik qeydlər vasitəsilə nəqliyyat şöbəsinin işini sadələşdirilməsi.

Bizim sistemin avtombillrinizdə quraşdırılması Sizin şirkətə, bir tərəfdən, yük daşımalarımım sürətini yüksəltməyə, ikinci tərəfdən isə, daşımaların təhlükəsizliyini təmin etməyə kömək edəcək.

Sizin müştəriləriniz daha keyfiyyətli xidmətlər, Sizin şirkətiniz isə - yük daşımaları bazarında rəqiblərinizlə müqayisədə üstünlüklər alacaq.

GPS monitorinqi kompleks həllərindən istifadə edən şirkətlər:

və başqaları.

 

Həmin həllin tərkibində aşağıdakı məhsullar istifadə olunur:

Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi
BeniLock elektron qıfıl

(4 votes, average: 2 out of 5)