ƏCZAÇILIQ SAHƏSİ ÜÇÜN HƏLLƏR 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

ƏCZAÇILIQ SAHƏSİ ÜÇÜN HƏLLƏR

Əczaçılıq sahəsi son vaxtlarda daha perspektiv və tez böyüyən bazara çevrilir. Əczaçılıq bazarının oyunçularının qabağında duran problem və məsələlər efektiv dialoqun keçirilməsini və optimal inkişaf formalarının birgə axtarılmasını tələb edir. Xüsusilə bu böyük ştat tibbi nümayəndələri və regional menecerləri olan əczaçılıq şirkətlərə aiddir. Belə şirkətlər üçün onun işçiləri şirkətin əsas ofisindən uzaq olduqları ilə əlaqədar çöldə işləyən işçilərinin işinə tam nəzarət etmək çöx vacibdir. Belə məsələləri yalnız nəqliyyaq vasitələrinin və işçilərin peyk monitorinqi sistemləri həll edə bilər.

Benish GPS şirkətindən nəqliyyat vasitələrinin monitorinqi üzrə avtomatlaşdırılmış sistemlər regional menecerlərə və xarici xidmətlər rəhbərlərinə aşağıdakıları həyata keçirməyə kömək edir:

  • Avtomobillərin olduğu yerlərini və onların hərəkətlərini izləmək;
  • Məntəqələrə gəlmələri izləmək (apteklər, klinikalar);
  • Iş gününün vaxtında başlanmasını izləmək.

Nəqliyyat şöbəsinin işçiləri isə aşağıdakıları həyata keçirə bilər:

  • Nəqliyyat vasitələrinin iş vaxtə və istirahət vaxtı hərəkətlərini ayırmaq;
  • Işçilərin təhlükəsizliyinin nəzarətini sürətin izlənməsi yolu ilə təmin etmək;
  • kompaniya üçün alışqan və sürtkü materiallarının real limitlərini yaratmaq və nəqliyyat vasitələrinin məqsədə uyğun olmayan istifadəsini azaltmaq.

Çox vaxt əczaçılıq şirkətlərinin nümayəndələri iş avtomobillərində işləyir, və bununla, onlar gün ərzində istifadə olunmuş yanacağın kompensasiyasını alır. Lakin, həmin işçilər həyata keçirdikləri iş ilə bağlı olaraq istifadə olunmuş yanacaq barəsində nə qadar düzgün məlumatları verdiklərini yoxlamaq mümkün deyil. Təcrübə göstərdiyi kimi, nəqliyyat vasitələrinin monitorinqi sisteminin tətbiq edilməsindən sonra yanacağın istifadəsi üzrə qənaət 15-30% təşkil edir. Bundan əlavə, aşağıdakıların sayına avtoparkın istismarı ilə bağlı xərclər aşağıda göstərildiyi kimi optimallaşdırılır:

  • avtomobillərin texniki xidməti ilə bağlı xərclərin azaldılması;
  • yox qəzalarının miqdarının azalması;
  • şirkətin nəqliyyat şöbəsinin içinin asanlaşdırılması.

Bügünkü gündə nəqliyyat vasitələrinin və işçilərin monitorinqinin avtomatlaşdırılmış sistemlərindən istifadə edən şirkətlər arasında aşağıdakı şirkətlər də var:

və başqaları.

Həmin həllin tərkibində aşağıdakı məhsullar istifadə olunur:
Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi
BeniFone işçilərin peyk monitorinqi sistemi

(6 votes, average: 2 out of 5)