TOPDAN VƏ PƏRAKƏNDƏ SATIŞLAR ÜÇÜN HƏLLƏR 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

TOPDAN VƏ PƏRAKƏNDƏ SATIŞLAR ÜÇÜN HƏLLƏR

Nəqliyyat vasitələri topdan satış ilə məşğul olan şirkətlər üçün əsas xərclər obyektidir. Nəqliyyat sisteminin işləməsində pozulmaların nəticələri vaxt şəraitlərinin pozulması ilə yükün yerinə çatdırılması, bunun nəticəs isə şirkətin zərər alması və bankrotluğu ola bilər. Bütün mənfi təsirlərə yol verməmək məqsədi ilə həmişə yükün xarakterini, son çatdırma məntəqəsi olduğu yeri nəzərə almaq lazımdır, və bunun nəticəsində də yükü məntəqəyə vaxtında, ona ziyan vurmamış və onu itirməmsiş çatdırmaq mümkün olacaq.

Həmçinin, yayılmış problemlərdən biri də yanacağın oğurlanmasıdır. Biz sürücülər iə həyata keçiriləm əsas fırıldaqları sadalaya da bilərik – nəqliyyat vasitələrinin və texnikanın sürücü ilə şəxsi mənafelərində istifadəsi: “gizli reyslər”, öz mənafelərində və öz faydasına iş. Sürücü öz işləri ilə bağlı olaraq harasa gedə bilər və ya günün yarısını tam başqa yerdə dura bilər. Başqa hallarda yanacağın avtomobidən boşaldılması də həyata keçirili, sürücülər pulları almadıqları yanacağa xərcləndiyini deyirlər.

Böyük şirkətlərdə yüzlərlə, minlərlə avtomobillər var, və bunə nəzərə alaraq avtomobillərdən boşaldılmış yanacağın miqdarını avtomobillərin miqdarına vurduqda Siz firmanızın inkişafına, yeni avadanlıqların alınmasına nə qədər pul vəsaitlərini xərcləyə bildiyinizi də görə bilərsiniz, lakin, həmin pul vəsaitləri oğurlanır.

Bununla əlaqədar, nəzarət olduqca lazımi bir hərəkətdir: belə, Siz texnikanın hansı məqsədlə istismar olunduğunu bilərsiniz, adur ki, həmin texnikanın alınmasına şirkət öz pul vəsaitlərini xarcləyib, və həmin texnika yallnız şirkətin mənafelətində istismar olunmalıdır, bütün pul vəsaitləri, yanacaq həmin texnikada şirkətə fayda gətirməlidir.

Xidmətlərin etibarlılığını yüksəltmək, sifarişlərin yerinə yetirilməsinin müddətini azaltmaq, şətin yük daşımalarının mahirliyini yüksəltmək məqsədilə Benish GSM şirkəti topdan və pərakəndə satış ilə məşğul olan şirkətlərə  Nəqliyyat vasitələrinin peyk vasitəsilə GPS-monitorinqi sistemini tətbiq etməyə təklif edir.

Benish GPS şirkətindən GPS-monitorinqi sistemi şirkətdə olan problemlərin kompleks həllidir, yəni, aşağıdakıları təmin edir:

 • Yanacağın xeyli qənaəti;
 • Keyfiyyətli nəqliyyat logistikası və marşrutların optimizasiyası;
 • Marşrutda sürət rejiminin və vaxtın nəzarəti;
 • Nəqliyyat vasitələrinin və yükün harada olmasının daimi və etibarlı nəzarəti;
 • Nəqliyyat vasitələrinin effektiv istismarı;
 • Təyin edilmiş normativlərin pozulması hallarının azaldılması (sürət rejiminin pozulmaları, marşrutdan kənara çıxma);
 • Real zaman rejimində marşrutların nəzarəti və idarə edilməsi;
 • Sürücülərin, yüklərin və nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi;
 • Texnikanın məqsədə uyğun olmayan istifadəsinin kənar edilməsi;
 • Sürücülərin və despetçerlərin intizamı;
 • Xidmətlərin göstərilməsində sabitlik;
 • Yükü alan müştərilərin razı qalması;
 • Yanacağ ilə və onunla yanaşı məhsulların alınması ilə bağlı xərclərin azaldılması;
 • Nəqliyyat vasitələrinə xidmətlərlə bağlı xərclərin azaldılması;
 • Mobil rabitə ilə bağlı xərclərin azaldılması;
 • Nəqliyyat vasitələrinin istismar müddətinin uzaldılması;
 • Geniş analitik məlumatlar və hesabatlar bazasına daimi daxil.

Bir çox şirkətlərin təcrübəsi onu təsdiq edir ki, texnikanın istifadəsinə nəzarət etmək və yanacaq istəfadəsinə nəzarət etmək üçün ən yaxşı üsul Benish GPS şirkəti ilə təqdim edilmiş avtonəqliyyatın GPS_monitorinqi sistemidir. Həmin sistem lakin etibarlı məlumatların verilməsini yox, həmçinin, həmin məlumatları bütün park haqqında hesabatların tərtib edilməsi  üçün rahat formada verir, bundan əlavə iş prosesini optomallaşdırmağa imkan verir (texnika dayanacaqlarda işsiz durmur, daha geniş həcmdə işlər həyata keçirilir və s.).

və başqaları.

Həmin həllərin tərkibində aşağıdakı məhsullar istifadə olunur:

Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi
BeniFone işçilərin peyk monitorinqi sistemi
BeniLock elektron qıfıl

(3 votes, average: 1 out of 5)