YÜK DAŞIMALARI SAHƏSİNDƏ HƏLLƏR 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

YÜK DAŞIMALARI SAHƏSİNDƏ HƏLLƏR

Sahədə rəqabətin daimi genişlənməsi yük daşımalarının keyfiyyətini yüksəltməyə məcbut edir. Bugün müştərilər artıq daha effektiv, keyfiyyətli, təhlükəsiz və tez yük daşımalarını tələb edir.

Həmin lətəbləri aşağıdakıların kömüyi ilə yerinə yetirmək olar:

 • nəqliyyat vasitələrinin optimal istismarı;
 • yük daşımaları ilə bağlı xərclərin azaldılması.

 

Həmin tələbləri yerinə yetirmək üçün logistika şöbələri aşağıdakıları həyata keçirməlidir:

 • marşrutu optimallaşdırmaq – avtomobillər gedən yolları  icad etmək;
 • avtomobillərin verilmiş marşrut ilə gedişlərinə nəzarət etmək;
 • marşrutdan kənara getmə halları, nəqliyyat vasitələrinin planlaşdırılmamış dayanacaqlarını qeyd etmək;
 • alışqan və sürtkü materiallarının məqsədə uyğun olmayan istifadəsinin nəzarəti məqsədi ilə yanacağın tökülməsini və doldurulmasını qeyd ermək;
 • yük daşımalarının yoxlanması üçün müştərilərə daşınan yük haqqında məlumatların çatdırılmasını təmin etmək.

 

Bütün bunları yalnız peyk monitorinqi və məlumatlar toplanması sistemləri həyata keçirə bilər.

Benish GPS kompaniyasından Nəqliyyat vasitələrinin avtomatlaşdırılmış monitorinqi sistemləri yüxarıdə göstərilmiş məsələləri hll etməyə kömək edir.

Bizim sistemlə aşağıdakıları həll etməyə kömək edir:

 • nəqliyyat şöbəsinin işini sadələşdirmək – sonrada analizin keçirilməsi və başqa proqramlara yerləşdirilməsi şərti ilə hər nəqliyyat vasitəsinin işi haqqında avtomatik qeydlər etmək;
 • on-line olaraq avtomobillərin harada olduqlarını və hərəkətlərini yoxlamaq;
 • anbarlara, obyektləra və gətirmə məntəqələrinə dəxil olmaq faktlarını monitorlamaq;
 • daşınma marşrutlarını monitorlamaq: marşrutun başlanma və sona şatma vaxtını, marşrutda olma müddəti, marşrutdan kənara çıxma faktları qeyd etmək;
 • iş saatlarına və tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;
 • marşrutda dayanma vaxtını və təyin olumamış dayanacaqlarda dayanma faktlarını qeyd edmək;
 • nəqliyyat vasitələrinin iş və istirahət günləri nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • həm nəqliyyat vasitələrinin, həm də daşınan yükün hərəkət sürətinin nəzarəti vasitəsilə təhlükəsizliyini təmin etmək və yüksəltmək;
 • kompaniya üçün alışqan və sürtkü materiallarının real limitlərini yanacaq doldurmalarının və tökülməsinin nəzarəti sisteminin dəxil oluması vasitəsilə təmin etmək;
 • nəqliyyat vasitələrinn məqsədə uyğun olmayan istifadəsi faktlarını qeyd etmək, sonradan isə həmin halları azaltmaq məqsədilə tədbirlər gürmək.

Kirayə nəqliyyat vasitələri

Kirayə nəqliyyat vasiyətlərini götürdükdə xərcləri maksimal olaraq azaltmağa, həmçinin, işlərin effektivliyini yüksəltməyə Benish GPS kompayasından peyk monitoqinqi sistemi kömək edə bilər.

Bizim sistemlə Siz aşağıdakıları edə bilərsiniz:

 • on-line olaraq avtomobillərin harada olduqlarını və hərəkətlərini yoxlamaq;
 • nəqliyyat vasitələrinin istixmarının qeydiyyatını aparmaq;
 • daşınma marşrutlarını monitorlamaq: marşrutun başlanma və sona şatma vaxtını, marşrutda olma müddəti, marşrutdan kənara çıxma faktları qeyd etmək;
 • iş saatlarına və tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;
 • marşrutda dayanma vaxtını və təyin olumamış dayanacaqlarda dayanma faktlarını qeyd edmək;
 • həm nəqliyyat vasitələrinin, həm də sərnişinlərin, sürücünün və daşınan yükün hərəkət surətinin nəzarəti vasitəsilə təhlükəsizliyini təmin etmək və yüksəltmək;
 • kompaniya üçün alışqan və sürtkü materiallarının real limitlərini yanacaq doldurmalarının və tökülməsinin nəzarəti sisteminin dəxil oluması vasitəsilə təmin etmək.

Bizin sistemin avtombillrinizdə quraşdırılması Sizin şirkətə, bir tərəfdən, yük daşımalarımım surətini yüksəltməyə, ikinci tərəfdən isə, daşımaların təhlükəsizliyini təmin etməyə kömək edəcək.

Sizin müştərilərini daha keyfiyyətli xidmətlər, Sizin şirkətiniz isə - yük daşımaları bazarında rəqiblərinizlə müqayisədə üstünlüklər alacaq.

GPS monitorinqi kompleks həllərindən istifadə edən şirkətlər:

və başqaları.

Həmin həllin tərkibində aşağıdakı məhsullar istifadə olunur:

Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi
BeniLock elektron qıfıl

(4 votes, average: 2 out of 5)