LİZİNQ ÜÇÜN HƏLLƏR 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

LİZİNQ ÜÇÜN HƏLLƏR

gps мониторинг транспорта

Müştərilərə avtomobillərin verilməsi zamanı lizinq şirkəti öhdəsinə çox miqdarda riskləri alır, həmin risklər nəqliyyat vasitəsinin xarab edilməsi, tez köhnəlməsi və hətta onun itirilməsi ilə bağlıdır.

Benish GPD şirkətindən monitorinq sistemi nəqliyyat vasitəsi və texnika harada və, həmçinin, necə istismar edilməsini, istismar rejiminin pozulması və ya pozulmamasını müəyyən etməyə kömək edir:

 • Xüsusi coğrafi zonada hərəkət edilirsə;
 • Sürət rejimi pozulursa;
 • Mühərriyin yüksək dövrlər rejimində istifadəsi ilə bağlı olaraq mühərrik həddindən artıq qızmırsa;
 • Təcavüzkar idarə etmə rejimi istifadə olunursa.

Şirkətinizdə GPS-monitorinq sistemlərinin tətbiq eilməsi Sizin şirkətinizə aşağıdakıları həyata keçirməyə imkan verəcək:

 • Sığorta risklərini azaltmaq;
 • Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyini yüksəltmək;
 • Lizinq müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməsini izləmək;
 • Vicdansız lizinqalıcının əlindən nəqliyyat vasitəsini asan almaq;
 • Nəqliyyat vasitəsinin istismar müddətini uzatmaq;
 • Analitik məlumatlar və hesabatlarla tanış olmaq;
 • Vidanlı lizinqalıcılar üçün xidmətlərin keyfiyyətini olara avtoparklara daxil olmaq hüququnu vermək yolu ilə yüksəltmək.

 

Sizin müştərilərini daha keyfiyyətli xidmətlər, Sizin şirkətiniz isə - lizinq xidmətləri bazarında rəqiblərinizlə müqayisədə üstünlüklər alacaq.

Bügen maliyyə sahəsində GPS monitorinqi kompleks həllərindən istifadə edən şirkətlər aşağıdakılardı:

və başqaları.

Həmin həllin tərkibində aşağıdakı məhsullar istifadə olunur:

Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi

(5 votes, average: 1 out of 5)