MALİYYƏ SEKTORU ÜÇÜN HƏLLƏR 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

MALİYYƏ SEKTORU ÜÇÜN HƏLLƏR

Maliyyə sektoru üçün Benish  GPS aşağıdakı həlləri təklif edir: inkassasiya üçün nəqliyyat və iş avtomobilləri üçün monitorinq sistemi, girova qoyulmuş nəqliyyat vasitələri üçün avtomatlaşdırılmış monitorinq sistemi və regional işçilərininin üzaqlıq yoxlanması üçün sistem.

İnkassasiya avtomobilləri üçün monitorinq sistemi  Ukrayna Milli Bankının məcburi tələbidir. Yüksək səviyyəli təhlükəsizlik ilə birgə həmin sistem nəqliyyat vasitərlərinin monitorinq sistemində aşağıda göstərilmiş üstünlükləri də təmin edir:

  • müəyyən edilmiş məntəqələrə gəlmənin  izlənməsi;
  • marşrutların optimallaşdırılması;
  • yanacaq limitlərinin azaldılması;
  • inkassasiya xidməti işçilərinin intizam səviyyəsinin yüksəldilməsi

Avtokreditləmə bazarı 2008-ci ilin krizisindən sonra yenilənməyi davam edir. O zaman banklar kredit məbləğlərinin geri qaytarılmaması və çoxlu miqdarda girov qoyulmuş nəqliyyat vasitələrinin itirilməsi ilə rastlaşdı.

Gələcəkdə belə problemlərlə daha rastlaşmamaq üçün bizim şirkət girov qoyulmuş nəqliyyat vasitələrinin avtomatlaşdırılmış izlənməsi sistemindən istifadə etməyə təklif edir. Həmin sistem risklərin zəruri azaldılmasını, həmçinin, bank şöbələrinin effektivliyinin yüksəlməsini mümkün edir.

Girov qoyulmuş nəqliyyat vasitələrinin avtomatlaşdırılmış monitorinq sisteminin köməyi ilə avtomobil oğurlandığı halda onun olduğu yeri müəyyən etmək olar, bu da vicdanlı müştərilər ilə əlaqələrdə müsbət bir addım ola bilər. Ödənişlər ödənilmədiyi halda avtomatlaşdırılmış monitorinq sistemi nəqliyyat vasitəsi harada olduğunu asanlıqla müəyyən etməyə kömək edir, bu da nəqliyyat vasitəsinin gələcəkdə alınmasının və ğzündən oğurlanmasının qabağını alır. Avtomobilin bundan sonra qiymətləndirilməsi üçün nəqliyyat vasitəsinin istismarə haqqında sistemdə saxlanılan məlumatlar də sərfəli ola bilər.

BeniFone trekerinin köməyi ilə işçilərin nəzarəti üzrə peyk sisteminin tətbiq edilməsi iş vaxtının səmərəli istifadəsinin effektiv nəzarətini və maliyyə şirkətlərinn işçiləri ilə həyata keçirdikləri işlərin keyfiyyətinin yoxlanmasında kömək edir.

İndiki zamanda maleyyə sektorunda nəqliyyat vasitələrinin və işçilərin monitorinqinin avtomatlaşdırılmış sistemlərindən istifadə edən şirkətlər arasında aşağıdakı şirkətlər də var:

və başqaları.

Həmin həllin tərkibində aşağıdakı məhsullar istifadə olunur:


Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi

BeniFone işçilərin peyk monitorinqi sistemi

(3 votes, average: 1 out of 5)