ENERJİ KOMPLEKSLƏR ÜÇÜN HƏLLƏR 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

ENERJİ KOMPLEKSLƏR ÜÇÜN HƏLLƏR

Enerji sahəsi milli iqtisadiyyatın əsasıdır, həmçinin, ölkə inkişafında əz vacib faktorlardan biridir.Bununla əlaqədar, enerji sahəsində inkişafın həyata keçirilməsindən bütün ölkənin firavanlığı asılı olacaq. Həmin məqsədlərə nail olmaq vasitələrdən biri də mənbələrin сnəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemlərinin tətbiqi ilə onlardan qənaətlə istifadə olacaq.

Peyk monitorinqi sistemlərinin istifadəsi aşağıdakılara nail olmağa kömək edir:

  • Elektroşəbəkələrin vəziyyətinə,  enerjinin estifadəsinə nəzarət yetirmək, bunları hərəkətləri izləyərək yoxlamaq və yoxlayanlar və nəzarətçilər ilə əlaqədə olaraq həyata keçirmək;
  • Operativ olaraq qəza çağırışlarına cavab vermək;
  • Qəza xidməri avtomobillərinin harada olduqları haqqında məlumatları real zaman rejimində almaq, bu da düzgün marşrutları təyin etməyə kömək edəcək, nəticədə isə insan və maddi-texniki mənbələrindən məqsədəuyğun istifadə etməyə imkan verəcək;
  • Yanacaqın, alışqan və sürtkü materialların alınması, həmçinin, maddi və texniki xidmətlərin verilməsi sahəsində xərcləri izləmək.

Belə məsələləri yalnız nəqliyyaq vasitələrinin  peyk monitorinqi sistemləri həll edə bilər.

Hal-hazırda nəqliyyat vasitələrinin və işçilərin monitorinqinin avtomatlaşdırılmış sistemlərindən istifadə edən enerji şirkətlər arasında aşağıdakı şirkətlər də var:

və başqaları.

Həmin həllərin tərkibində aşağıdakı məhsullar istifadə olunur:

Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi
BeniFone işçilərin peyk monitorinqi sistemi
BeniLock elektron qıfıl

(4 votes, average: 3 out of 5)