TİKİNTİ ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN HƏLLƏR 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

TİKİNTİ ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN HƏLLƏR

Tikinti templərini daimi yüksəlməsi ilə bağlı olan tikinti bazarının günişlənməsi şərtlərində, tikinti şirkətləri arasına yüksək rəqabət var. Tikinti materiallarının ikinti onyektlərinə çatdırılmasının yüksək qiyməti, birinci növbədə, nəqliyyat xərcləri ilə bağlıdır. Avtomobillərin işlə yüklənməsi bəzən gündə 24 saat təşkil edə bilər, ay ərzində yolda olma və keçmiş məsafə isə 25000 kilometr təşkil edə biləe, sürücülər isə təyin edilmiş normativ vaxtdan çox işləyir, bu da yol qəzalarının baş verməsi riskini dəfələrlə yüksəldir. “Gizli” reyslər, avtonəqliyyatın əsassız işsiz dayanması, alışqan və sürtkü materiallarının oğurlanması və texnikadan səhləmkar istifadə nəticəsində lazım olan planlaşdırılmamış təmirlər şirkətin xərclərini dəfələrlə artırır. Həmçinin, ona da qeyd etmək lazımdır ki, tikinti materiallarının oğurlanması ən çox miqdarda məhz nəql etmə zamanı həyata keçirilir və bunun nəticəsində tədarükçülər və müştərilərlə mübahisəli hallarda şirkət öz atibarlı adını itirə də bilər.

Benish GPS  şirkətindən GPS monitorinqi sistemləri Sizin şirkətinizin işinin effektivliyini yeksəldir və aşağıdakı məsələləri həll edir:

  • “Gizli” reyslərin və əsassız işsiz dayanmaların müəyyən edilməsi və onların gələcəkdə ortadan qaldırılması, sonradan sürücülərin intizam səviyyəsinin qaldırılması məqsədilə işsiz zaman hərəkətlərin izlənməsi;
  • Alışqan və sürtkü materiallarının oğurlanmasının azaldılması və istismarın azaldılması ilə yanacağın istifadəsində qənaət;
  • Faktiki yanacaq istifadəsinin, onun avtomobildən soşaldılmasının və yanacaq doldurulmasının izlənməsinin həyata keçirilməsi;
  • Avtoparkın optikal yüklənməsinin həyata keçirilməsi, texniki xidmətlərin vaxtı-vaxtında keçməsi;
  • Özüboşaldan avtomobillərin boşaldılması vaxtının və yerinin izlənməsini həyata keçirmək;
  • Xüsusi texnikanın mexanizmlərinin yoxlanmasını həyata keçirnmək, onların yandırılması, söndürülməsi vaxtını sonradan icazə verilməmiş yerlərdə avtomobillərin istismarı haqqında məlumatları toplamaq məqsədilə müəyyən etmək;
  • Müəssisələrin müəyyən edilmiş obyektlərinə, həmçinin, onların kontragentlərinə girişinin və onlardan çıxış zamanının avtomatik yoxlanmasının həyata keçirilməsi, reyslərin miqdarının və obyektlərdə işsiz qalma müddətinin hesablanması.

Məlumatların texnikanın istismarə haqqında hesabatlar şəklində verilməsi, bu da, öz növbəsində, nəqliyyat vasitəsinin hər ayrı obyektdə işinin effektivliyini, işçilərin işinin effektivliyini qyemətləndirməyə imkan verir, nəticədə isə, idarə və optimallaşdırma ilə bağlı məsələlərdə effektiv qərarları qəbul etməyə müsbət şəraitlər yaradır.

 

Həmin həllin tərkibində aşağıdakı məhsullar iatifadə olunur:
Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi
BeniFone işçilərin peyk monitorinqi sistemi

(6 votes, average: 2 out of 5)