BENISH GPS VODAFONE AUTOMOTIVE ŞİRKƏTİNİN MİLLİ XİDMƏT TƏMİNATÇISIDIR

Vodafone Guardian (VG)

OĞURLUĞUN  QARŞISININ ALINMASI VƏ OĞURLANMIŞ AVTOMOBİLİN İZLƏNİLMƏSİ ÜÇÜN MÜKƏMMƏL MƏHSUL

Principle of the system operation

Scheme Scheme

Vodafone Guardian sisteminin üstünlükləri:

 • İDARƏETMƏ MƏRKƏZİNİN İYİRMİ DÖRD SAAT DƏSTƏYİ
 • AVTOMOBİLİN PERİMETRİNİN MÜHAFİZƏSİ* *avtomobilin yığılmasından asılı olaraq, xahiş olunur, təfərrüatlar üçün Milli Xidmət Təminatçısı ilə dəqiqləşdirin
 • SƏFƏRLƏRİN MONİTORİNQİ VƏ TƏHLİLİ
 • MÜHAFİZƏ REJİMİNİN AVTOMATİK AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ DEAKTİVASİYASI
 • QƏZA DÜYMƏSİ
 • VEB-SAYT VƏ MOBİL TƏTBİQ VASİTƏSİLƏ ONLAYN MONİTORİNQ

Sistemin aşağıdakılara reaksiyası:

 • icazəsiz yandırma cəhdi 
 • azalmış akkumulyator yükü
 • nəqliyyat vasitəsinin enerji təchizatı sistemindən icazəsiz ayırma 
 • avtomobilin mühafizə rejimində hərəkəti

AVADANLIĞIN BÜTÜN HƏYƏCAN SİQNALLARI BENISH GPS ŞİRKƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZ ƏMƏLİYYAT MƏRKƏZİNƏ GƏLİR. 
MƏRKƏZ 24/7 REJİMDƏ NƏQLİYYAT VASİTƏSİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ NƏZARƏT EDİR VƏ HƏYƏCAN SİQNALI HALINDA OPERATORLAR POLİSİ DƏRHAL HADİSƏ YERİNƏ ÇAĞIRMAQ İCAZƏSİNƏ MALİKDİRLƏR.

Do you have any question?

«VG user manual»

Vodafone Gurdian system operation manual download

«Rates VG»

Rates for Vodafone Gurdian users

«Rules VG»

Rules for users of Vodafone Gurdian services read

«Application form»

The application form of accession to the Rules for the Vodafone Gurdian system users

Application form for individuals

Application form for legal entities

My Connected Car mobil tətbiqi

Bu tətbiq sizə real vaxtda avtomobilin vəziyyətinə nəzarət etmək imkanı verir.

 

TƏTBİQİN FUNKSİYALARI:

 • AVTOMOBİLİN AXTARIŞI

 • ŞƏXSİ GEOZONALARIN SAZLANMASI

 • XÜSUSİ REJİMLƏR

 • SƏYAHƏT HESABATI

 • OPERATORA SOS-ZƏNGİ

 • SÜRƏT XƏBƏRDARLIĞI

Vodafone Automotive

Countries of vodafone automotive presence

Карта мира
Nəqliyyat vasitələrinin mühafizəsi, donanma dispetçerliyi və ağıllı sığorta kimi sahələrdə kompleks həllərin işlənib hazırlanması və tətbiqi sahəsində dünya lideri. Bütün xidmətlər OEM, OES və ikinci bazarda GPS/GSM texnologiyalarına əsasən təmin olunur.
(1 votes, average: 0 out of 5)