BENISH GPS VODAFONE AUTOMOTIVE ŞİRKƏTİNİN MİLLİ XİDMƏT TƏMİNATÇISIDIR

Porsche Car Connect (PCC)

2013-CÜ İLDƏN BAŞLAYARAQ PORŞE İSTEHSAL ZAVODUNDA AVTOMOBİLLƏRİN BÜTÜN MODELLƏRİNDƏ QURAŞDIRILMIŞ OĞURLUĞA QARŞI PEYK SİSTEMİ

Principle of the system operation

Sistem xidmətləri:

 • MÜHAFİZƏ - PORŞE OĞURLUQ ƏLEYHİNƏ PEYK SİSTEMİ
 • TƏHLÜKƏSİZLİK - TƏHLÜKƏSİZLİK YASTIĞININ XƏBƏRDARLIQ FUNKSİYASI
 • UZAQDAN İDARƏETMƏ - PORSCHE CAR CONNECT TƏTBİQİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ AVTOMOBİLİN UZAQDAN İDARƏ EDİLMƏSİ

Sistemin aktivləşdirilməsi və məlumatların SOC-a ötürülməsi üzrə şərtlər:

 • AVTOMATİK QOŞULMA VƏ AYRILMA (SÜRÜCÜ ETİKETİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ)
 • MÜHAFİZƏ REJİMİNDƏ SÜRMƏ
 • AKKUMULYATORUN AYRILMASI
 • YANDIRMAYA MÜDAXİLƏ, NÖVBƏTÇİ REJİMDƏ QAPILARIN, KAPOTUN VƏ YÜK YERİNİN PERİMETRİNİN POZULMASI
 • GPS ANTENNASININ AYRILMASI

AVADANLIĞIN BÜTÜN HƏYƏCAN SİQNALLARI BENISH GPS ŞİRKƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZ ƏMƏLİYYAT MƏRKƏZİNƏ GƏLİR. 
MƏRKƏZ 24/7 REJİMDƏ NƏQLİYYAT VASİTƏSİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ NƏZARƏT EDİR VƏ HƏYƏCAN SİQNALI HALINDA OPERATORLAR POLİSİ DƏRHAL HADİSƏ YERİNƏ ÇAĞIRMAQ İCAZƏSİNƏ MALİKDİRLƏR.

Do you have any question?

«PCC User Manual»

Porsche Car Connect System Operation Manual

«PCC Rates»

Rates for Porsche Car Connect users

«PCC Rules»

Rules for users of Porsche Car Connect services

«PCC Application Form»

the application form of accession to the Rules for the Porsche Car Connect system users

Application Form for individuals

Application Form for legal entities

Porsche Car Connect mobil tətbiqi

Porsche Car Connect sisteminə sürücü və avtomobil arasında daha yaxın əlaqə yaradan və real-vaxt məlumatlarının axtarışına imkan verən ağıllı xidmətlər və tətbiqlər daxildir.

 • View the current car location on the map
 • View data on periods and the need for vehicle maintenance
 • View the main application menu
 • Viewing messages from the PCC system
 • The possibility of remote programming of the climate control unit (available for E-Hybrid cars)
 • Ability to make emergency calls in the event of an accident or car theft
 • View car parameters in online mode (current speed, mileage, fuel level and power reserve, taking into account the current fuel consumption)
 • The ability to install special modes (service, transport, deactivation)
 • Possibility to control the intersection of pre-established geo-zones and the excess of the high-speed regime
 
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • View the current car location on the map
 • View data on periods and the need for vehicle maintenance
 • View the main application menu
 • Viewing messages from the PCC system
 • The possibility of remote programming of the climate control unit (available for E-Hybrid cars)
 • Ability to make emergency calls in the event of an accident or car theft
 • View car parameters in online mode (current speed, mileage, fuel level and power reserve, taking into account the current fuel consumption)
 • The ability to install special modes (service, transport, deactivation)
 • Possibility to control the intersection of pre-established geo-zones and the excess of the high-speed regime

TƏTBİQİN FUNKSİYALARI:

 • MƏRKƏZİ KİLİDİN UZAQDAN İDARƏ OLUNAN KİLİDİ

 • ŞƏXSİ GEOZONALARIN SAZLANMASI

 • AVTOMOBİLİN AXTARIŞI

 • OPERATORA SOS-ZƏNGİ

 • XÜSUSİ REJİMLƏR

Vodafone Automotive

Countries of Vodafone Automotive presence

Countries of Vodafone Automotive presence

Nəqliyyat vasitələrinin mühafizəsi, donanma dispetçerliyi və ağıllı sığorta kimi sahələrdə kompleks həllərin işlənib hazırlanması və tətbiqi sahəsində dünya lideri. Bütün xidmətlər OEM, OES və ikinci bazarda GPS/GSM texnologiyalarına əsasən təmin olunur.

Vehicle manufacturers chose Vodafone Automotive

Vehicle manufacturers chose Vodafone Automotive
Vehicle manufacturers chose Vodafone Automotive
(3 votes, average: 0 out of 5)