BENISH GUARD
AVTOMOBİLİN QAÇIRILMASINDAN
ETİBARLI MÜDAFİƏÇİ

Benish GUARD-ın üstünlükləri

MÜHƏRRİK İŞƏ SALINARKƏN
SÜRÜCÜNÜN ŞƏXSİYYƏTİNİN
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

Avtomobilin mühərrikinin işə salınması yalnız sistem klaviaturasında avtomobil sahibinin düzgün şəxsi kodu daxil edildikdən və ya şəxsi təmassız işarədən istifadə edildikdən sonra mümkündür

24/7 DİSPETÇER MƏRKƏZİ
İLƏ TƏCİLİ ƏLAQƏ
YARADILMASI

Avtomobili zədələmə və qaçırma cəhdi olduqda, Benish GPS dispetçerləri dərhal polis patrulunu avtomobilin olduğu yerə yönəldirlər

FÖVQƏLADƏ
VƏZİYYƏTDƏ ANİ
REAKSİYA

Həyəcan siqnalı düyməsi dispetçeri operativ reaksiya xidmətinin çağırılmasını tələb edən fövqəladə vəziyyət barədə xəbərdar etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur

VEBSAYT VƏ MOBİL
TƏTBİQ VASİTƏSİLƏ
ONLAYN NƏZARƏT

Sistemin mobil tətbiqi avtomobilin yerini, səyahət tarixçəsini, avtomobil sisteminin cari statusunu müəyyən etməyə imkan verir

AVADANLIQLARDA VƏ AVTOMOBİL
İSTEHSALÇININ ZƏMANƏTİNİN
SAXLANMASINDA AVROPA KEYFİYYƏTİ

Sistemin quraşdırılması rəsmi diler mərkəzlərinin ixtisaslı mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir ki, bu da istənilən marka avtomobil istehsalçısının zavod zəmanətini saxlamağa imkan verir

Benish GUARD-ın iş prinsipi

Scheme Scheme

Sistem necə işə düşür

   

Əgər mühafizə rejiminin işləməsi zamanı avtomobilin təhlükəsizliyinə hər hansı şəkildə təhlükə törədə biləcək hadisə baş veribsə, sistem 30 saniyə (Platinum, Elite, Ultra) və ya 60 saniyə (Premium) səssiz iş rejiminə keçir

Səssiz iş rejimində mühafizənin söndürülməsi üçün düzgün daxil edilmədikdə, sistem avtomatik olaraq daha 30 saniyə (yalnız Platinum, Elite, Ultra) çəkəcək səs siqnalını işə salacaqdır

Əgər əvvəlki iki rejim ərzində sistem mühafizədən çıxarılmayıbsa, həyəcan siqnalı avtomatik olaraq Benish GPS Dispetçer Mərkəzinə göndərilir. Avtomobilin təhlükəsizlik sistemi yenidən aktivləşdiriləcəkdir.

AVADANLIĞIN BÜTÜN HƏYƏCAN SİQNALLARI BENISH GPS DİSPETÇER MƏRKƏZİNƏ GEDİR.
MƏRKƏZ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ NƏZARƏTİ 24/7 OLARAQ HƏYATA KEÇİRİR,
HƏYƏCAN SİQNALI ZAMANI İSƏ DİSPETÇERLƏR DƏRHAL POLİSİ HADİSƏ YERİNƏ ÇAĞIRMAĞA SƏLAHİYYƏTLİDİRLƏR.

DİSPETÇER MƏRKƏZİ

+994 (12) 310 17 17

SİSTEMİ QURAŞDIRMAQ ÜÇÜN MENECERLƏ +994 (12) 310 17 17 TELEFON NÖMRƏSİ İLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN

Dispetçerlərin reaksiya verdiyi hallar

Premium

 • Avtomobil sahibinin şəxsi kodunun daxil edilməməsi
 • Qapı, kapot və ya yük yerinin açılması
 • Ştat sistemlərindən yan keçməklə alışma şamlarının söndürülməsi
 • Benish GUARD-ın elektrik enerjisi təchizatından ayrılması
 • Aşağı batareya səviyyəsi və ya batareyanın çıxarılması
 • Şəxsi kodu yığmaq cəhdi

Platinum

 • Alışma şamları söndürülmüş vəziyyətdə avtomobilin vurulması, döndərilməsi və ya yerdəyişməsi
 • Həyəcan siqnalı düyməsinin basılması (dispetçerə zəng)

Elite

 • Şüşənin sınması və ya əzilməsi
 • Avtomobilin salonunda kənar hərəkətlər

Ultra

 • Yol-nəqliyyat hadisəsinin sənədləşdirilməsi
 • Xaricə səyahət zamanı sistem siqnalları
 • Mühafizə sisteminin deaktivləşdirilməsi üçün təmassız sürücü işarələri
 • Monitorinq funksiyası: səyahətlərin tarixçəsi, dövrü və müddətinin təhlili

BENISH GUARD INTERNATIONAL

 • UKRAYNADA VƏ ONUN HÜDUDLARINDAN KƏNARDA
  MƏLUMAT ƏLDƏ ETMƏK ÜÇÜN SONSUZ İMKANLAR

Olimpia Tracking

Avtomobilin yerini, səyahət tarixçəsini, avtomobil sisteminin cari statusunu müəyyən etməyə imkan verən sistemin mobil tətbiqi

 • hesabda olan obyektlərin siyahısı
 • avtomobil xəritədə
 • peyk baxış rejimi
 • Benish GUARD sisteminin və avtomobilin vəziyyəti
 • hadisələr haqqında hesabat
 • bildirişlərin ayarlanması bölməsi
 
(0 votes, average: 0 out of 5)