MÜHƏRRİK SIĞORTASINDA BİZNESİN İNKİŞAFI ÜZRƏ İNNOVATİV İMPULS

INCLUDES

NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ ÜÇÜN AVADANLIQ

Sürmə tərzi və istifadə statistikası barədə məlumatları toplamaq üçün avtomobildə quraşdırılır

SÜRMƏ TƏRZİ

STATİSTİKA 

MOBİL TƏTBİQ

Vizualizasiya və məlumatların emal üçün ötürülməsi məqsədilə Android və ya iOS əməliyyat sistemlərinə malik smartfonda quraşdırılır.

MƏLUMATLARIN  EMALI PLATFORMASI

Statistik məlumatların toplanması və analitik hesablama

SIĞORTA ŞİRKƏTİ ÜÇÜN ANALİTİKA  

Analitik məlumatlara baxış

Benish GPS is ready to provide a detailed presentation of BE inSURE

Please leave your contact information below

SİSTEMİNİN SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN İMKANLARI

Sürmə tərzini nəzərə alaraq, MƏSAFƏ VƏ İSTİFADƏ TEZLİYİNƏ və SÜRMƏ QAYDASINA əsaslanan avtomobil sığortasının telematika prinsiplərinə uyğun olaraq, YENİ MƏHSULLARIN İŞLƏNİB HAZIRLANMASININ MÜMKÜNLÜYÜ

Hər bir fərdi müştəri üçün tarifləri hazırlamaq məqsədilə sığortalanan nəqliyyat vasitəsi üzrə FƏRDİ RİSKİN QEYDİYYATI

Sığorta ödənişini azaltmaqla, LOYALLIQ PROQRAMLARININ İŞLƏNİB HAZIRLANMASI VƏ GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ

Mobil tətbiq vasitəsilə müştəri ilə RABİTƏ ÜÇÜN ƏLAVƏ KANALIN YARADILMASI

SIĞORTA FIRILDAQÇILIĞININ AZALDILMASI 

SOSİAL TƏMİNATLAR - ehtiyatlı sürmə mədəniyyətinin inkişafının təşviqi

Sığorta şirkətinin fərdi tələbinə uyğun olaraq, HƏLLƏRİN UYĞUNLAŞDIRILMASI 

SIĞORTA ŞİRKƏTİ ÜÇÜN VEB-PORTAL

Веб-портал для страховой компаний

Müştərinin qeydiyyatı və dəyişikliklərin sifarişçi üçün yaradılmış hesaba daxil edilməsi

Müştərinin hesabının vizualizasiyası və avtomobil istifadəsinin statistikası

"Qəzanın qeydiyyatı", "İstifadəçinin fəaliyyət jurnalı", "Sürmə barədə məsləhətlər" modulllarının mövcudluğu

Xəbər lentlərinin idarə edilməsi

Balla qiymətləndirmə modelinin parametrlərinin dəyişdirilməsi

Xəbərdaredici bildirişlərin və SMS mesajlarının konfiqurasiyası

Məlumatlara girişin müxtəlif səviyyələri üçün istifadəçi səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsi

SIĞORTA ŞİRKƏTİNİN SİFARİŞÇİLƏRİ ÜÇÜN MOBİL TƏTBİQ

BE inSURE mobil tətbiq sürmə tərzini təhlil edir və təhlükəsiz sürmə üçün mühərrik sığortası üzrə endirim formalaşdırır. BE inSURE daha çox qənaət etmək üçün sürücüyə diqqət ediləcək məqamları təklif edir.

 • Information about the amount
  of total discount and
  recommendations for the driver
  for improving the driving style
 • Calculation of discounts in money terms
  and points by the evaluation criteria
 • Detailed visualization on driving
  style and statistics
 • Checking vehicle parameters online
  (engine speed, engine load, battery
  charge, coolant temperature)
 • Visualization for vehicle use statistics
  for a certain period
 • Transferring information about the
  accident online with the addition
  of the incident photo
 • Information for DTC error registration
  and its interpretation according
  to the J2012 standard
 • Advices for drivers based on their
  driving style
 • News feed, as an additional channel
  of communication with the customer
bugfix
bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • bugfix
 • Information about the amount
  of total discount and
  recommendations for the driver
  for improving the driving style
 • Calculation of discounts in money terms
  and points by the evaluation criteria
 • Detailed visualization on driving
  style and statistics
 • Checking vehicle parameters online
  (engine speed, engine load, battery
  charge, coolant temperature)
 • Visualization for vehicle use statistics
  for a certain period
 • Transferring information about the
  accident online with the addition
  of the incident photo
 • ПInformation for DTC error registration
  and its interpretation according
  to the J2012 standard
 • Advices for drivers based on their
  driving style
 • News feed, as an additional channel
  of communication with the customer

TƏTBİQİNİN FAYDALARI

APARAT VƏ PROQRAM TƏMİNATI avtomatik quraşdırılma və sifarişçi tərəfindən konfiqurasiya

NO GPS, GSM MODULU, avtomobilin yeri haqında məlumatların qeydə alınması və ötürülməsi

UNİKAL BAL QİYMƏTLƏNDİRMƏSİ  sığorta şirkətinin fərdi tələbi əsasında balla qiymətləndirmə modellərinin uyğunlaşdırılması imkanı ilə endirimlər səviyyəsinin hesablanması üzrə model

MƏLUMATLARIN ŞİFRLƏNMƏSİ açılması çətindir

TESTED ON  qlobal nəqliyyat vasitəsi istehsalçılarından yüzlərlə modellər

Certified:

KBA ECE-R10 (e-mark)

German DEKRA
Organization

 

(4 votes, average: 0 out of 5)