NƏQLIYYAT VASITƏLƏRININ MONITORINQI ÜÇÜN PEYK SISTEMI 
 BENISH GPS 
Məhsullar

Nəqliyyat vasitələrinin monitorinqi üçün peyk sistemi

Sizin avtoparkınızın effektiv idarı edilməsi!

Müasir sünyada şirkətin uzunmüddətli və rəqabətə layiq inkişafı yeniaçılmış peyk texnologiyalarının və pozisiyalaşdırma sistemlərinin istifadəsi olmadan mümkün deyil.

Həmin şərtlərin yerinə yetirilməsi avadanlaqların qüsursuz və etibarlı istismarınıbütün istifadə müssəti ərzində təmin edir.

Belə həllərin istifadəsi zamanı alınan üstünlüklərin parlaq ifadəsi benish GPS şirkəti ilə təqdim olunan yeganə avtomatlaşdırılmış GPS-monitorinqi sistemidir. Həmin sistem aşağıdakıları mümkün edir:

  • Real zaman rejimində işçilərin iş avtomobillərinin hara olduqlarını bilmək və onların hərəkətini izləmək;
  • Şirkət işçiləri ilə iş vaxtının səmərəsi və effektiv istifadəsini yoxlamaq: iş günü nə zaman başlayır və sona çatır, məntəqələrə gün ərzində gəlmə zamanı və s.;
  • İş və istirahət zamanı nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti haqqənda məlumatları almaq və onlara nəzarət etmək, alışqan və sürtkü materiallarının limitlərini azaltmaq, nəqliyyat vasitələrinin məqsədə uyğun olmayan istifadəsinin qabağını almaq, işçilərin intizam səviyyəsini yüksəltmək;
  • Sürət rejiminin pozulmalarına nəzarət etmək, və bununla yol hərəkərinin bütün iştirakçılarının, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin təhlükəsizlik səviyyəsini yüksəltmək;
  • Sistemi müştərilərin istəklərinə uyğun olaraq dəyişmək.

GPS-monitorinqini həyata keçirən avtomatlaşdırılmış sistemlərin quraşdırılması ilə bağlı xərclər bir neçə ay ərzində çıxır.

Şirkətin gəlirləri nəqliyyat vasitələri parkının istismarı ilə bağlı xərclərin azaldılması və işçilərin əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi nəticəsində xeyli yüksəlir.

Benish GPS şirkəti bütün iqtisadiyyat səhalərində fəaliyyət göstərir. Daha ətraflı məlumatları Siz aşağıdakı fəsillərdə ala bilərsniz:
Biznes üçün sahə həlləri
Fərdi şəxslər üçün həllər
Dövlət strukturları üçün həllər

(6 votes, average: 1 out of 5)